Poklady zbrojnic na státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

Podrobné informace

Kategorie:

Sbírky a katalogy

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky, anglicky

Počet stran:

398

ISBN:

978-80-87967-13-3

catalog Tištěná verze

589 Kč

Rozebráno

Katalog výstavy Poklady zbrojnic, konané ve Východočeském muzeu v Pardubicích 1. 11. 2017 – 4. 3. 2018

Autoři: Petr Czajkowski (ed.), Stanislav Hrbatý, Vladimír Dolínek, Vladimír Kočan, Roman Gronský, Lenka Vaňková, Zuzana Vaverková, Milan Stecker, Rudolf Protiva

Obsáhlá dvojjazyčná publikace (anglická verze na přiloženém CD) představuje sbírky zbraní a zbrojí, jež se uchovávaly pro potřebu různých vojenských funkcí, jako doklad řemeslné dovednosti či krásy, a které často patří mezi nejstarší, nejhodnotnější a nejpřitažlivější exponáty na našich hradech a zámcích. Textová část obsahuje dílčí tematicky zaměřené studie věnované zejména produkci tuzemských puškařů, osobnostem vojevůdců a dochovaným českým, moravským a slezským zbrojnicím, i obecnější pokusy zodpovědět sociologickou a filozofickou otázku smyslu existence a variability jednotlivých dobových zbraní.  Při rozboru historického vývoje zbraní a zbrojí se tak ukazují vzájemné souvislosti různých stylových, konstrukčních a uživatelských hledisek a vazeb, a to na předmětném materiálu takřka dvou stovek artefaktů z oblasti vojenství, lovectví a sběratelství z celkem 35 samostatných sbírkových fondů. Ty jsou v knize rozčleněny do pěti samostatných částí, zaměřených na reprezentativní renesanční sbírky šlechty a aristokracie, výzbroj a výstroj vojáků a důstojníků od 17. po 19. století, specifickou oblast lovectví, zbraně Orientu a Dálného východu a exponáty reprezentující období romantismu.

Katalog je součástí stejnojmenného výstavního projektu, realizovaného v rámci vědeckovýzkumného projektu NAKI DF13P01OVV020 s názvem Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na Státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu.