Ostravská letiště se zaměřením na stavební vývoj / Airfields and Airports of Ostrava. Their History and Development

Podrobné informace

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

anglicky, česky

Počet stran:

112

ISBN:

978-80-85034-56-1

catalog Tištěná verze

125 Kč

poslední výtisky

Koupit

Česko-anglická publikace se zaměřuje na problematiku letectví na Ostravsku s počátky již před první světovou válkou až do současnosti. Katalogovou formou se detailněji věnuje jednotlivým letištím (zaniklým i současným) na území Ostravska a Opavska. Snaží se je lokalizovat, popsat jejich vývoj i objekty, které na jednotlivých letištích zůstaly do dnešních dnů. Samostatná kapitola je věnována dnešnímu modernímu letišti Leoše Janáčka v Mošnově včetně záměrům na jeho rozšíření, a také původním kancelářím ČSA v Moravské Ostravě.

 

Obsah:Úvod
Počátky letectví na Ostravsku před 2. světovou válkou
Bohuslavice, Letiště Dolní Benešov / Letiště Ostrava / Opava / Letiště generála Hanáka
Přívoz, dočasné letiště Ostrava
Hrabůvka, Letiště Ostrava

  • Peripetie založení letiště

  • Hangáry a vybavení letiště, sportovní a dopravní část

Mošnov, Letiště Ostrava

  • Projekty a realizace

  • Technické vybavení

  • Vzletové a přistávací dráhy, pojezdové dráhy

  • Proměny letiště

  • První přestavba

  • Druhá přestavba

  • Současný stav

  • Moravská Ostrava, kancelář ČSA

Závěr
Seznam zkratek
Literatura
Prameny