Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

200

ISBN:

978-80-85034-79-0

catalog Tištěná verze

160 Kč

skladem

Koupit

Kniha vznikla na základě dlouholetého výzkumu památek, který přinesl množství nových informací a výrazně posunul znalosti o dřevěné sakrální architektuře. Bylo tak možné nově a podrobně rekonstruovat stavební vývoj objektů a veškeré jejich důležité přestavby a opravy, z nichž některé byly teprve nyní přesně datovány. Publikace se skládá ze dvou částí. Tou první, rozdělenou do pěti kapitol, je uvedení do problematiky dřevěných kostelů se shrnutím dosavadních názorů na dané téma. Zabývá se počátkem zájmu o dřevěné kostely a historií bádání o nich, dále konstrukcemi a materiály, následuje kapitola o otázkách dispozice, uspořádání interiéru a výzdobě. V poslední kapitole jsou řešeny otázky typologie, proměny forem a jejich vývoje v čase. V této části se autorka snaží zasadit kostely na Těšínsku a severovýchodní Moravě do kontextu dřevěné sakrální architektury Evropy, především v oblasti Horního Slezska, do níž zkoumané území historicky náleží, což se projevuje právě i na charakteru zdejších dřevěných kostelů. Druhá, rozsáhlejší část je věnována jednotlivým kostelním stavbám. Zde je co nejpřesněji a nejobsáhleji shrnut jejich stavební vývoj včetně datace výstavby, která dosud mnohdy nebyla přesně známá. Celkem je v knize představeno třináct dřevěných kostelů – kostely v Hodslavicích, Gutech, Ostravě-Hrabové, Nýdku, Sedlištích, Dolních Marklovicích, Řepištích, Prašivé, Albrechticích, Bílé, Bystřici, Gruni a Hrčavě. Kniha je doplněna seznamem základní literatury a pramenů. Součástí je také historická i současná plánová dokumentace, dobové snímky i současné fotografie Romana Poláška, stavby jsou také dokumentovány prostorovými axonometriemi Vlastimila Krčmáře.

Obsah:
 • Předmluva
 • Úvod
 • Počátky zájmu o dřevěné kostely a dosavadní bádání
 • Konstrukce a materiály
 • Dispozice, interiér, výzdoba
 • Typologie kostelů a stavební vývoj
 • Kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích
 • Kostel Božího těla v Gutech
 • Kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
 • Kostel sv. Mikuláše v Nýdku
 • Kostel Všech svatých v Sedlištích
 • Kostel Nanebevstoupení páně v Dolních Marklovicích
 • Kostel sv. Michala archanděla v Řepištích
 • Kostel sv. Antonína paduánského na Prašivé
 • Kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích
 • Kostel sv. Bedřicha v Bílé
 • Kostel Panny Marie pomocnice křesťanů na Grúni
 • Kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici
 • Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hrčavě
 • Závěr
 • Základní literatura
 • Výběr pramenů
 • Summary