Průvodce architekturou Opavy / Opava Architecture Guide

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

anglicky, česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

400

ISBN:

978-80-85034-92-9

catalog Tištěná verze

350 Kč

skladem

Koupit

350 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

Druhé vydání úspěšné česko-anglické výpravné publikace navazující na Průvodce architekturou Ostravy v téže ediční řadě, jejím záměrem je představit laické i odborné veřejnosti, obyvatelům i návštěvníkům Opavy bohatství architektonické kultury nejvýznačnějšího historického centra českého Slezska od nejstarších dob až do současnosti. Svazek začíná představením koncepce Průvodce, následuje historický úvod o dějinách města a o jeho urbanistickém a architektonickém vývoji. Hlavní část tvoří heslář s 202 položkami. První blok 181 hesel se zaměřuje na stavby a areály historického jádra Opavy a bezprostředně s ním souvisejících čtvrtí. Další bloky hesláře pojednávají o architektonicky a historicky významných budovách připojených částí města – Jaktaře, Kateřinek, Kylešovic a Komárova – přičemž každý z bloků je uveden krátkým historickým exkurzem. Samotný heslář zaznamenává nejvýznačnější památky, například v jádru gotický městský chrám Nanebevzetí Panny Marie, bývalý dominikánský klášter, františkánský klášter nebo kapli sv. Kříže v Kateřinkách. Nejobsáhlejší a nejvýraznější skupinu hesel však tvoří stavby z 2. poloviny 19. a z 1. poloviny 20. století. Z tehdy působících architektů uveďme pro příklad Leopolda Bauera, Otto Reichnera nebo bratry Lubomíra a Čestmíra Šlapety. Jejich projekty a realizace aktuálně odrážely bezprostřední proměny evropské architektury a utvářely tak obraz Opavy jako význačného lokálního architektonického centra. Kromě starších staveb svazek zaznamenává i hodnotné příklady architektonických děl po roce 1989. 

Vydání výrazně podpořilo finančními prostředky Statutární město Opava a Ministerstvo kultury ČR z prostředků institucionálně financovaného výzkumného úkolu Národního památkového ústavu, zaměřeného na výzkum moderní architektury 19. a 20. století.

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat