Expozice a sbírky

Expozice

Interiéry zámku prošly v průběhu století řadou úprav. Jejich podoba i zařízení se měnily spolu s vkusem a potřebami uživatelů. Přesto se na opočenském zámku dochovalo mnoho kvalitně a s vytříbeným vkusem upravených interiérů.

Poslední reinstalace sbírek proběhla na konci roku 2021 a začátkem roku 2022.  S návštěvnickou sezónou 2022 se zpřístupnilo II. patro zámku, které po dlouhé roky sloužilo jako depozitář nábytku, obrazů, zbraní, nádobí atd.  I. i II. zámecké patro se navrátilo do podoby života na přelomu 19. a 20. století.

Prohlídkové trasy zahrnují:

I. patro zámku: africkou síň, koupelnu, ložnici, salón a pracovnu knížete, jídelnu, reprezentační salón, hernu, koupelnu, oblékárnu, ložnici a salón kněžny, ložnici a salón Jeronýma, ložnici Berthy, snídaňový pokoj, malou a velkou obrazárnu, knihovnu a hostinské apartmá rodiny knížete Rudolfa Kinského.

II. patro zámku: pokoj Ernestiny Karoliny, koupelnu, oblékárnu a ložnici apartmá Trauttmansdorffů, mantovský pokoj, oblékárnu a hostinské apartmá Schönburg – Hartensteinů, pokoj vychovatelky, dívčí pokoj, pokoj Fridricha, Weikharda, Jeronýma ml. a Josefa ml., učebnu, rodové muzeum, rytířský a lovecký sál.

 

Sbírky

Sběratelství má v českých zemích tradici dlouhou více než 400 let. Sbírky císaře Rudolfa II. Habsburského nabyly světového významu. Zlatou dobou českého sběratelství byl počátek 18. století, kdy mnohé šlechtické sbírky dosáhly svého vrcholu. Obrozenecké hnutí a r. 1796 založená Společnost vlasteneckých přátel umění, přispěly k alespoň částečné záchraně rozprodávaných sbírek.

 

Historické zbraně

Unikátem opočenského zámku je bezesporu rozsáhlá sbírka historických zbraní a zbroje, patřící k nejvýznamnějším v České republice.

Na sklonku 19. století, čerstvý majitel zámku kníže Josef II. Colloredo – Mannsfeld soustředil rozsáhlou sbírku zbraní do dvou sálů druhého patra zámku (rytířský a lovecký sál). Sbírka obsahuje více jak 2000 exponátů, čímž se řadí mezi největší sbírky zbraní na českých hradech a zámcích.

K nejhodnotnějším exponátům sbírky patří zbraně palné; práce renomovaných puškařů (Kuchenreiter, Zellner, Cominazzo, Poser, Lebeda, Nowotný, Procházka aj.) v loveckém sále. Řadou kvalitních exemplářů jsou zastoupeny lovecké tesáky, nechybí ani kuše renesanční éry, pozdně gotická kopí a trofeje ulovené zvěře.

Nejpočetnější je pak kolekce evropských vojenských zbraní soustředěná do sálu rytířského. Plátové zbroje šlechtické i žoldnéřské, kordy toledské či solingenské produkce, doutnákové muškety, pistole ze 16. století, sbírka popravčích mečů německé a francouzské provenience a mnoho dalšího.
 

 

Obrazy

ObrazárnaObr.: Obrazárna - velký sál

Roku 1895 byla na Opočno soustředěna colloredo-mansfeldská sbírka obrazů. Její historie sahá do 18. století, katalog sestavený roku 1929 čítá 471 položek. Dva sály, nedávno reinstalované v duchu původního uspořádání, skýtají zejména barokní italská díla. Opočno se díky sběratelské vášni posledních majitelů chlubí pracemi mistrů, jakými byli například Giacomo del Po nebo Andrea Vaccaro.

K významným malbám patří kupříkladu oboustranné plátno (z období kolem roku 1700) Madona s Ježíškem, křížem a svatým Štěpánem, na straně reverzní pak Panna Marie Ochranitelka od malíře Giuseppe Bartolomea Chiariho, Madona s dítětem a malým Janem Křtitelem vztahovaná k Florenťanovi Andreovi del Sarto, Kristus mezi učenci následovníka Hieronyma Bosche, náhrobní renesanční obraz Žerotínský epitaf z roku 1575 zobrazující Barboru z Bibrštejna a Jana Jetřicha ze Žerotína v interiéru opočenského kostela nacházejícím se před zámkem a mnoho dalších.

Fotogalerie sbírek obrazů

 

Etnografické kolekce

Strážní figura

Obr.: „Mgulu-ngulu“, strážní figura kmene Bakotů
Součástí prohlídky jsou i etnografické sbírky (umístěné v africké síni a v rodovém muzeu) získané především nákupem během dobrodružných cest majitele zámku knížete Josefa II. Colloredo-Mannsfelda; mimo jiného exponáty z „mahdistického povstání“ v Súdánu, trofeje africké a severoamerické zvěře (lvů, levhartů, buvolů, antilop nebo medvědů), oblečení, keramika a košíkářské práce Indiánů, předměty denní potřeby afrických kmenů.