Historické události a majitelé

Majitelé a držitelé Opočna, výběr událostí a zajímavostí

 

MAJITELÉ A DRŽITELÉ

OBDOBÍ

UDÁLOSTI, ZAJÍMAVOSTI

kníže, od r. 1158 český král

1068 - pol. 13. stol.?

1068 - první písemná zpráva o hradišti Opočně v Kosmově kronice.

1130 - Kníže Soběslav I. daroval plat z Opočna Vyšehradské kapitule.

2. pol. 12. stol. - rod Drslaviců přišel na východ Čech z Plzeňska a Klatovska.

Mutina z Dobrušky (rod Drslaviců)

? - 1361

Pravděpodobně v této době byl na místě dřevěného hradiště postaven kamenný gotický hrad.

Sezema z Dobrušky

1361 - 1373

 

Štěpán a Jan z Dobrušky a Opočna

1373 - 1376

 

Štěpán z Dobrušky a Opočna

1373 - 1390

Půta starší z Častolovic

1390 - 1397

Půta mladší z Častolovic

1397 - 1400

Jan Krušina z Lichtemburku

1400 - 1408

Hynek, Alexandr, Jan Krušina z Lichtenburku

1408 - 1413

 

Jan Městecký z Opočna

1413? - 1431?

Jan Městecký byl zpočátku horlivým zastáncem kalicha, přesto však poslal na Jana Žižku najatého vraha. V roce 1421 vypálil Žižka některé vesnice v okolí Opočna, o rok později hrad neúspěšně obléhal Zikmund Korybutovič. V roce 1425 bylo Opočno pobořeno a vypáleno vojsky Sirotků (Orebitů). Rozsah poškození neznáme.

Jiří z Dubé a Vizmburka

1431? - 1450

 

Mikuláš Suchann z Libáně

1450? - ?

 

Svojše ze Zahrádky

? - 1451

 

Ladislav Pohrobek

1451 - 1455

 

Jiří z Poděbrad a Kunštátu

1455

 

Václav Valečovský z Kněžmosta

1455 - 1472

Městečko zřejmě získalo znak po rodu Valečovských.

Viktorin z Valečova a Opočna

1472 - 1477

 

Samuel z Hrádku a Valečova

1481? - 1488

 

Jan z Janovic a Petršpurka

1488 - 1495

1495 Opočenské panství koupil rytířský rod Trčků z Lípy.

Mikuláš mladší Trčka z Lípy

1495 - 1516

Mikuláš skoupil okolní statky a založil rozsáhlé domínium s výnosným hospodářstvím. Roku 1507 nechal pro nevěru zazdít svou manželku Kateřinu ze Šelemberka.

Johanka Kroměšínová z Březovic

1516

 

Jan, Vilém, Zdeněk, Jindřich a Mikuláš Trčka z Lípy

1516 - 1533

 

Zdeněk Trčka z Lípy a na Vlašimi

1527 - 1537

Proběhly stavební úpravy, přestavba jihozápadní části zámku.

Jan mladší Trčka z Lípy a na Lichnici

1537 - 1544

 

Vilém Trčka z Lípy a na Veliši

1544 - 1569

V letech 1561-67 byla v duchu severoitalské renesance vystavěna severozápadní část zámku a kostel N. Trojice (jako rodová pohřební kaple).

Barbora z Bibrštejna a Jan Jetřich ze Žerotína

1569 - 1575?

Vdova po Vilému Trčkovi z Lípy se provdala za Jana Jetřicha ze Žerotína. Z této doby pochází tzv. Žerotínský epitaf ze sbírek zámku.

Jaroslav Trčka z Lípy a na Ledči

? - 1588

 

Vilém Trčka z Lípy

1588 - 1596

 

Kryštof Jaroslav Trčka z Lípy

1588 - 1601

 

Jan Rudolf Trčka z Lípy

1601 - 1634

Realizace stavby letohrádku a míčovny. Spolu s manželkou Marií Magdalénou roz. z Lobkovic dosáhl Jan Rudolf největšího rozmachu panství. Syn Adam Erdman byl zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna roku 1634 v Chebu. Císař veškerý majetek Trčků v hodnotě asi 5 milionů zlatých zkonfiskoval. Rozloha panství činila cca 302 km².

Rudolf a Jeroným Colloredo-Wallsee

1635 - 1638

Colloredové koupili panství od císaře za 51 456 rýnských zlatých.

Rudolf Colloredo

1638 - 1657

Císařský generál a guvernér Prahy Rudolf se proslavil obranou Starého Města proti Švédům.

Ludvík Colloredo

1657 - 1694

Královský komorník a státní rada nechal postavit kapucínský klášter (architekt B. Minelli) za 2200 rýnských zlatých.

Jeroným Colloredo

1694 - 1726

Po požáru (?) v horních patrech zámku byly provedeny stavební úpravy v barokním slohu, za účasti architekta G. B. Alliprandiho. Na honu v roce 1724 bylo za účasti Františka Lotrinského a 40 hostů na opočenském panství uloveno 63 243 kusů zvěře.

Rudolf Josef Colloredo - Wallsee

1726 - 1788

V roce 1775 proběhlo na opočensku rozsáhlé povstání poddaných. Hlavní peněžní příjmy panství byly z pivovarů (35%). Výdaje na zámek činily 17% veškerého vydání. Rudolf získal roku 1744 Řád zlatého rouna a v roce 1763 byl povýšen do stavu říšských knížat.

František I. de Paula Gundakar Colloredo-Mannsfeld

1788 - 1807

Roku 1771 se oženil s Marií Izabelou z Mansfeldu a dle rodinné smlouvy byly spojeny znaky, jména i majetky obou rodů. Spojená panství vynášela cca 400 000 zlatých ročně.

Rudolf Josef Colloredo-Mannsfeld

1807 - 1843

Kolem 1820 založen romantický park v údolí Zlatého potoka, klasicistní úpravy zámeckého areálu a kostela Panny Marie. Rudolf Josef podporoval protinapoleonská jednání při nichž se na Opočně sešel rakouský kancléř Metternich s pruským králem Bedřichem Vilémem III. a ruským carem Alexandrem I.

František II. de Paula Gundakar Colloredo-Mannsfeld

1844 - 1852

Roku 1843 tvrdě zasáhl proti opočenským sedlákům a jako maršálek Windischgratzova vojska se podílel na uhasení revolučního povstání v roce 1848 v Praze, Vídni a Maďarsku.

Josef František Jeroným Colloredo-Mannsfeld

1852 - 1895

V roce 1887 byla provedena oprava arkád.

Josef Colloredo-Mannsfeld

1895 - 1925

V roce 1896 byla ve dvou sálech zámku umístěna obrazová sbírka. Počátkem 20. stol. provedeny úpravy interiérů a dostavba kulečníkového sálu. Pokud na zámku nepobýval nikdo z rodiny C.-M. byla od roku 1922 zpřístupněna pro veřejnost sbírka zbraní a obrazů.

Dr. Josef Colloredo-Mannsfeld

1925 - 1942

 

Velkoněmecká říše

1942 - 1945

 

Československá republika

1945 - 1961

 

Československá socialistická republika

1961 - 1990

V letech 1974 -1992 probíhala obnova fasád, reinstalace a restaurování interiérů a sbírek.

Československá federativní republika

1990 - 1992

V roce 1991 uplatněny nároky na restituci rodinou Colloredo-Mannsfeld. (Informace o restituci zámku)

Česká republika

1993 - 2003

V letech 1994 - 2000 restaurování arkád zámku, komplexní oprava staveb v údolí Zlatého potoka po povodni v roce 1998.

- červenec 2000 soud rozhodl o vydání 68 obrazů. Jejich novými vlastníky se stali Kristina Colloredo-Mansfeld a Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld. Obrazy zůstaly na základě smlouvy o výpůjčce součástí expozic. (Informace o restituci zámku)

Kristina Colloredo-Mansfeld

2003 - 2007

- 2003 V restituci byl vrácen veškerý nemovitý majetek, sbírky zůstaly v majetku ČR. Návštěvnický provoz nadále zajišťoval Národní památkový ústav. (Informace o restituci zámku)

- 2004 Ústavní soud rozhodl o novém projednání případu restituce zámku. (Text nálezu Ústavního soudu III. ÚS 107/04 a informace o restituci zámku)

Česká republika

2007-

2023

 

 

- 2007 Nemovitosti vydané roku 2003 převedeny zpět do státního majetku, pod správu Národního památkového ústavu. (Informace o restituci zámku)

 

- 2010 Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld si po vzájemné dohodě odvezl ze Státního zámku Opočno více jak 20 obrazů vydaných do jeho vlastnictví roku 2000 a následná reinstalace expozic v duchu historického uspořádání. (Informace o restituci zámku)

Restaurování obrazů.

 

- 2011 rozšíření expozice o „pánskou koupelnu“, restaurování obrazů, zahájení inventarizace a ozdravení zámeckého parku.

 

- 2012 rozšíření expozice o „apartmá Kinských“, opravy střešní konstrukce jízdárny, další etapa ozdravení parku, restaurování exponátů.

 

- 2013 Kristina Colloredo-Mansfeld odvezla ze Státního zámku Opočno 34 obrazů vydaných do jejího vlastnictví roku 2000, následná reinstalace expozic. (Informace o restituci zámku)

Restaurování, zpracována projektová dokumentace revitalizace zámeckého letohrádku.

 

- 2014 otevření komerčního prostoru tzv. tabulnice, příprava realizace stavebních úprav dvora kočároven a interiéru jízdárny a revitalizace budovy letohrádku...

- březen 2014 Ústavní soud vyhlásil nález, kterým vyhověl ústavní stížnosti Kristiny Colloredo-Mansfeld. (Text nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2430/13 a informace o restituci zámku)

- říjen 2014 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou povolil obnovu řízení ve věci restituce  nemovitého majetku spravovaného NPÚ na Státním zámku Opočno. (Informace o restituci zámku)

 

- 2015 udržovací práce na dřevinách v parku

- leden 2015 - Krajský soud v Hradci Králové nevyhověl odvolání Národního památkového ústavu proti povolení obnovy řízení restituční kauzy. (Informace o restituci zámku)

- květen 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zahájil projednávání restitučního sporu o nemovitý majetek spravovaný Národním památkovým ústavem na Státním zámku v Opočně. (Informace o restituci zámku)

- září 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zamítl žalobu Kristiny Colloredo-Mansfeld ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na Státním zámku Opočno. (Informace o restituci zámku)

 

- březen 2016 - Krajský soud v Hradci Králové se začal zabývat odvoláním Kristiny Colloredo-Mansfeld proti rozhodnutí Okresního soudu ze září 2015. Soud byl odročen na 21. 4. 2016. (Informace o restituci zámku)

- duben 2016 - Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání dědičky původních majitelů Kristiny Colloredo-Mansfeld proti verdiktu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Ten loni přiřkl nemovitý majetek spravovaný NPÚ na Státním zámku v Opočně státu. Kristina C.-M. hodlá dle vyjádření pro média ve snahách o získání majetku pokračovat. (Proti verdiktu lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu.)(Informace o restituci zámku)

- červenec 2016 - Podle zjištění ČTK (z databáze InfoSoud) míří dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeld ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na Státním zámku v Opočně k Nejvyššímu soudu. (Informace o restituci zámku)

- prosinec 2016 - Restituent Jerome Colloredo-Mannsfeld uspěl u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve sporu s Českou republikou o vydání mobiliáře renesančního zámku Opočno na Rychnovsku. Evropský soud konstatoval, že české soudy porušily jeho práva na spravedlivé soudní řízení. Jerome Colloredo-Mannsfeld se na základě rozsudku Evropského soudu bude domáhat obnovy řízení u českých soudů. ČTK o tom dne 16. 12. 2016 informoval advokát Jeromea Colloredo-Mannsfelda Libor Kasl. (Informace o restituci zámku)

 

- únor 2017 - Nejvyšší soud odmítl dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeld proti verdiktu Krajského soudu v Hradci Králové, který loni potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. (Okresní soud přiřkl v září 2015 nemovitý majetek spravovaný NPÚ na Státním zámku v Opočně státu). (Informace o restituci zámku)

- duben 2017 - návštěvníkům byla poprvé představena nová podoba orientální zbrojnice (více informací)

- květen 2017 - Kristina Colloredo-Mansfeld podala ústavní stížnost ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na státním zámku v Opočně. Její dovolání v únoru odmítl Nejvyšší soud. (Informace o restituci zámku)

- listopad 2017 - Ústavní soud odmítl návrh Kristiny Colloredo-Mansfeldové na obnovu řízení o dvou starších neúspěšných stížnostech. Týkaly se mobiliáře zámku Opočno na Rychnovsku. U soudu ještě čekají na rozhodnutí dva návrhy jejího bratrance Jeroma Colloredo-Mannsfelda, jenž se taktéž domáhá obnovy řízení. (Dle ČTK z usnesení v justiční databázi a od mluvčí soudu. Otevřít usnesení.) (Informace o restituci zámku)

 

- 2018 příprava investičních akcí - oprava střechy letohrádku a odbahnění rybníků, práce na dřevinách v parku.

- leden 2018 - Kristina Colloredo-Mansfeld uspěla u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který podpořil její snahu o obnovení řízení ve sporu týkajícím se vydání mobiliáře zámku Opočno na Rychnovsku. Podle písemného rozsudku, který soud ve zveřejnil na svých internetových stránkách české soudy neuvedly mezi důkazy rozhodnutí československého ministerstva zemědělství z roku 1947 o zestátnění Opočna.

 

- 2019 odchod kastelána Ing. Josefa Jiráka do důchodu, jmenování jeho nástupce Mgr. Tomáše Kořínka, odbahnění rybníků v parku, kácení stromů zničených suchem a kůrovcem, výsadba stromů v horní části parku, zřízení závlah květin na II. nádvoří (návrat historického vzhledu), oprava krovu nad konírnami, příprava projektové dokumentace na opravu střechy letohrádku, zahájení přípravy reinstalace prohlídkových tras chystaných na rok 2021, čištění stropů v budoucí nové expozici, restaurování exponátů, zavedení nových služeb a akcí.

 

- květen 2020 - Ústavní soud zamítl stížnost Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci navrácení nemovitého majetku spravovaného Národním památkovým ústavem na Státním zámku v Opočně. ÚS nevyslyšel argumenty dědičky posledního majitele,  že o zámek přišli její předci z důvodu nacistické rasové perzekuci.

- červen 2020 - Na základě rozhodnutí Ústavního soudu budou soudy opět projednávat restituci části mobiliáře spravovaného NPÚ na státním zámku v Opočně. ÚS vyhověl stížnostem restituentů, kterých se zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. (Text rozhodnutí zde bude doplněn po jeho zveřejnění Ústavním soudem.)

 

- 2021 - čištění parku od náletových dřevin a břečťanu v oblasti svahu u studniční věže, následná výsadba nových porostů, odbornou firmou prořezání ořešáku černého na I. nádvoří, rekonstrukce zábradlí pod spodním rybníkem dle dobových fotografií, revitalizace "růžového záhonu", stavební úprava ubytovny pro průvodce umístěné mezi míčovnou a budovou letohrádku

- únor 2021 - Média informovala o tom, že nemovitý majetek spravovaný NPÚ na zámku v Opočně zůstane majetkem ČR. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku totiž podle Čro zamítl stížnost rodiny Colloredo-Mansfeldů a tím potvrdil loňský rozsudek českého Ústavního soudu. Ministerstvo spravedlnosti tímto krokem považuje záležitost za ukončenou. Spor o část mobiliáře zámku zatím pokračuje.

(Informace o restituci zámku)

 

- 2022 - čištění parku od náletových a nebezpečných dřevin a výsadba nových, v bývalem lomu na Švamberku založena štěpnice - (vysázeno 35 historických odrůd ovocných stromů), čištění Zlatého potoka od bahenních usazenin od spodního rybníka po mlýn, revitalizace vyhlídky "Itálie" v horní části parku, zahájeno restaurování dřevěných vrat z I. na II. nádvoří, zpřístupnění nového parohlídkového okruhu veřejnosti (II. patro zámku), velká reinstalace sbírek dle dobových fotografií

- červen 2022 - Média dne 23. 6. 2022 informovala o uznání Pardubického odvolacího soudu v  části nároků Colloredo-Mansfeldů na vydání části zámeckého mobiliáře. O jaké předměty se jedná bude nutné určit. "Soud uznal nároky potomků knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda narozeného roku 1866. Zamítl další část požadavku na vydání předmětů, které dřív náležely Josefu Colloredo-Mannsfeldovi narozenému v roce 1910." (Zdroj: Česká televize)

- prosinec 2022 - započala rekonstrukce  střechy budovy letohrádku

 

- únor 2023 - Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice rozhodl dne 27. 2. 2023 pravomocným rozsudkem o výdání zhruba 250 kusů mobiliáře ze sbírek opočenského zámku do rukou rodiny Colloredo-Mannsfeldů. Jedná se dle soudu o věci, které patřili Josefovi st. CM (1866 - 1957), a proto se na ně nevztahují rozhodnutí o zabavení majetku Josefa ml. CM (1910 - 1990), jehož majetek dle soudu restituovat nelze. (Informace o restituci zámku)