Zimní režim zámeckého areálu v Opočně

Nádvoří a zámecký park v Opočně

Zámecká nádvoří jsou od 19. 12. 2022 do 31. 3. 2023 uzavřena (jejich návštěvní doba odpovídá návštěvní době prohlídek). Více zde.

Na základě smlouvy mezi Národním památkovým ústavem a Městem Opočnem je upraven zimní provoz v části zámeckého parku takto:

Část parku „u letohrádku“ je od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 přístupná pro veřejnost denně od 8.00 hod. do 16.00 hod. (Návštěvní doba může být správou zámku aktuálně upravena, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Za tmy, sněhu, náledí a při silném větru je vstup do parku zakázán.)

Vstup/výstup do přístupné části parku je výhradně branou ze Zámecké ulice.

Nepřístupná část parku bude od přístupné oddělena mobilními zábranami – plotem.

Do nepřístupné části parku je vstup zakázán.

Město Opočno v přístupné části parku zajišťuje náležitou údržbu a bezpečnou schůdnost cest, úklid a svoz odpadu.

V případě výrazně nepříznivých povětrnostních podmínek, jiných okolností ohrožujících bezpečnost návštěvníků či majetku a v případě nedodržování podmínek stanovených smlouvou a Návštěvním řádem parku má zástupce Národního památkového ústavu právo celý park uzavřít bez předchozího upozornění. Oznámení o uzavření bude zástupci města Opočna ohlášeno následně.

Děkujeme za pochopení.